Korisničke upute za AVS HD 709 besplatan kalibracijski disk

avs-hd-709-header

Preveo i prilagodio: Darko Hlušička

AVS HD 709 besplatan je set alata namijenjen kalibraciji modernih HD televizora i projektora, a koji sadrži provjerene testne uzorke kojima je moguće precizno podesiti karakteristike slike na digitalnim zaslonima. Projekt je nastao na britanskom AVSForums forumu od strane članova hwjohn i alluringreality, uz podršku brojnih članova kao i kompanija poput SpectraCAL-a i ChromaPurea. Obzirom da AVS HD 709 testni disk preporučamo za kalibraciju i analizu karakteristika slike, odlučili smo upute prevesti na hrvatski jezik i tako ih učiniti dostupnima svim našim posjetiteljima, a koji su zainteresirani za postizanje najbolje slike koju njihova oprema može pružiti. U nastavku se nalaze kompletne upute, a za sva pitanja vezana za AVS HD 709 testni disk, stojimo na raspolaganju putem forme za komentiranje (registracija nije nužna).

Napomena: za bolje razumijevanje pojmova koji se koriste u ovim uputama, preporučujemo prethodno čitanje našeg vodiča kroz osnovne pojmove u kalibraciji >>

Preuzimanje AVS HD 709 testnog diska:

HDMV verzija (radi na najvećem broju Blu-ray reproduktora s BD-RE ili BD-R medija)

HDMV (.exe) ili HDMV (.7z)

AVCHD verzija (radi na najvećem broju Blu-ray reproduktora s DVD-R ili DVD-RW medija)

AVCHD (.exe) ili AVCHD (.7z)

MP4 verzija namijenjena multimedijalnim reproduktorima bez optičke jedinice, HTPC-jima i računalima.

MP4 (.exe) ili MP4 (.7z)

paragraph-separator-divider

Patterns-Manual_8page1_image2

Disk počinje s glavnim izbornikom (Main Menu) preko kojeg se može pristupiti sadržaju putem dostupnih opcija. Sekcije s uzorcima obično nude nekoliko 5-minutnih segmenata po kojima se možete kretati preskakanjem poglavlja, te se nakon zadnjeg vraća u izbornik. Vaš reproduktor može podržavati integrirane skočne (popup) izbornike za brzu navigaciju, a koji olakšavaju kretanje između uzoraka. Više informacija o video sekcijama možete saznati u “Sekcije” poglavlju ovih uputa. Iduće točke objašnjavaju osnovnu namjenu svake od sekcija glavnog izbornika.

Osnovne postavke (Basic Settings) – video sekcija koja omogućuje podešavanje osnovnih postavki, te ne zahtijeva ništa osim filtera boja da bi se mogla koristiti. Putem postavki možete postaviti razinu crne boje, razinu bijele boje, boje, nijansu (tint), oštrinu (sharpness) i poziciju slike na ekranu. Upute se nalaze u nastavku.

Razni uzorci (Misc. Patterns) – napredniji uzorci koji u pravilu ne zahtijevaju mjernu opremu. Ovi uzorci su namijenjeni za razna podešenja parametara videa i opreme za testne primjene. Kasnije u ovom dokumentu se nalaze dodatne informacije o ovim uzorcima.

HDTV kalibracija (HDTV Calibration) – video upute za podešavanje osnovnih parametara slike. Originalno su napravljeni kao serija HD Nationa u epizodama 56 do 59, te se u njima može vidjeti starija verzija AVS HD 709 diska. Premda su neke točke, poput APL Clipping uzorka promijenile izgled, upute ostaju relevantne za podešavanje vaše opreme. HD Nation je imao problema s kamerom u epizodi 58, te se efekt vidi u trećem dijelu gdje je obrađena tema Boje & Nijanse.

CalMAN  – uzorci namijenjeni korisnicima SpectraCAL kalibracijskog softvera, točno predviđeni po redoslijedu za jednostavno i brzo mjerenje. Na izbor su dane opcije Prozori (Windows – uzorak u pravokutniku na sredini ekrana), Polja (Fields – preko cijelog ekrana) ili APL (Average Picture Level – prosječna vrijednost slike)

ChromaPure – uzorci za ChromaPure verziju 2 kalibracijski softver, sadrži uzorke različitih veličina (Prozori, Polja ili APL). Nakon odabira ove opcije na HDMV verzije navigacija će se promijeniti i moći ćete odabrati jedan od tipova uzoraka ili se preko tipke Natrag (Back) vratiti natrag.

ColorHCFR – uzorci za upotrebu s besplatnim Colorimetre ColorHCFR v2 programom za kalibraciju. Na izbor se nude uzorci preko cijelog ekrana (Fields), u prozoru (Windows) ili APL. Na HDMV verziji može iskoristiti tipku Natrag (Back) za povratak na standardnu navigaciju, u slučaju da ste slučajno odabrali ovu opciju i ne želite odabrati jedan od tipa uzoraka.

Lista zasluga (Credits) – brojčana vrijednosti verzije diska i informacije o osobama ili grupama koje su sudjelovale na razvoju prikazati će se u desnom dijelu zaslona. Nakon što odaberete ovaj izbor opcija za gašenje nadsloja (overlay) će se prikazati. Na AVCHD verziji će opcija u glavnom izborniku oko centra AVS HD teksta pozvati listu zasluga (Credits).

Prozori (Windows) – mjerni uzorci koji prekrivaju oko 15% zaslona. Ovo su najčešće korišteni uzorci za mjerenje na sredini zaslona.

Polja (Fields) – osim oznaka u kutu, mjerni prostor prekriva čitav zaslon. Vaš zaslon i vrsta primjene će odrediti ako je ovo prikadan uzorak za mjerenja.

APL (Average Picture Level) – ovi posebni uzorci su napravljeni kako bi držali APL vrijednost konstantnu tokom serija mjerenja. APL označava izjednačenu količinu svjetline na čitavom zaslonu. Uzorci se koriste kada je potrebno izbjeći automatsko prilagođavanje svjetline zaslona sadržaju tokom mjerenja. Često se od mjerenja očekuju relativne vrijednosti i ovi uzorci bi trebali pružiti takve rezultate za mnoge digitalne zaslone koji bi mogli biti pod utjecajem varirajuće APL vrijednosti koja može utjecati na rezultate u slučaju korištenja uzoraka s poljem ili prozorima.

Osnovne postavke (Basic Settings)

Digitalni zasloni obično uključuju kontrole za podešavanje razine crne boje, bijele boje, boja, nijanse i oštrine. Proizvođači mogu koristiti različito imenovanje, kako je navedeno niže. Sekcija osnovnih postavki sadrži tri uzorka za provjeru isijecanja (clipping) za podešavanje razine crne i bijele boje, blokova boja za podešavanje boja i nijansi, te uzorak primarno napravljen za provjeru oštrine. Slijedi kratak opis kako koristiti svaku od spomenutih sekcija za prilagođavanje svake od osnovnih kontrola, uz ostale detalje u kompletnom opisu uzoraka.

Razina crne boje (Black-level) – najčešće se ova kontrola zove Svjetlina (Brightness) i za njeno podešavanje možete koristiti poglavlja 1 i 2.  U prvom uzorku podesite razinu crne boje na najnižu vrijednost tako da uzorci označeni brojevima 17 – 25 bljeskaju. Za drugi uzorak biti će teže vidjeti vrijednost 17 kako blješće, te savjetujemo da podesite razinu crne boje tako da vidite vrijednosti 19 – 38 kako blješću u tipičnim uvjetima gledanja. U nekim uvjetima će oba poglavlja dati istu razinu crne boje, dok će u nekima korištenje postavke za drugo poglavlje poslužiti kao prihvatljiv kompromis.

Razina bijele boje (White-level) – proizvođači mogu ovu kontrolu zvati Kontrast (Contrast) ili Slika (Picture), a poglavlja 2 i 3 omogućuju njeno podešavanje. Započnite s postavljenjem razine bijele boje jako nisko tako da lako možete vidjeti uzorke kako blješću. Idealno biste željeli da svi uzorci označeni 223 – 253 blješću na oba uzorka pri niskoj vrijednosti, no u nekim situacijama uzorci 235 – 253 nikada neće bljeskati. Krenite s povećavanjem kontrole za razinu bijele boje i gledajte hoće li uzorci prestati bljeskati. Generalno preporučujemo korištenje najviše dostupne vrijednosti prije nego što vrijednosti 244 i niže nestanu, no pri minimalnoj vrijednosti uzorci 223 – 234 bi trebali uvijek bljeskati. Na nekim zaslonima uzorci neće nestati čak i pri najvećoj vrijednosti. Sekcija Isijecanje bijele boje (White Clipping) objašnjava ovo područje detaljnije, te uključuje ostale informacije vezane za razinu bijele boje, poput promjene u bojama.

Boja (Color) – pogledajte poglavlje 4 preko plavog filtera, odnosno preko “plavog načina rada” dostupnog na nekim modelima televizora. Ukoliko imate i plavi filter i opciju na televizoru, preporučujemo korištenje potonje opcije zbog boljeg rezultata. Podesite kontrolu za boju do trenutka kada uzorci s oznakom “boja” koji blješću ne budu najbliže pogođeni s ostatkom uzorka.

Nijansa (Tint) – neki proizvođači označavaju ovu kontrolu kao “hue” umjesto “tint“. Poglavlje 4 pogledajte preko plavog filtera ili “plavog načina rada” ukoliko ga vaš televizor nudi. Podesite nijansu tako da uzorci s oznakom “nijansa” koji blješću ne budu najbliže pogođeni s ostatkom uzorka.

Oštrina (Sharpness) – otvorite poglavlje 5 i podesite oštrinu dovoljno nisko tako da ne bude svijetlih rubova oko crnih objekata. Na nekim televizorima ćete morati izbjegavati podešavanje oštrine prenisko jer bi se crni uzorci mogli zamutiti i postati sivi.

1. Isijecanje crne boje (Black Clipping)

Patterns-Manual_page18_image3

Ovaj uzorak niske APL vrijednosti (crna prevladava) za analizu razine crne boje na digitalnim zaslonima. Većinom se kontrola za podešavnaje razine crne boje označava kao svjetlina (brightness). Kada se podešava ova kontrola, osnovna ideja je ići što je tamnije moguće bez da se izgube detalji. Previsoka postavka će nepotrebno povećati svjetlinu crne i isprati sliku, dok će preniska postavka izazvati gubitak detalja. Idealno želimo dobiti crnu boju sa svim dostupnim detaljima, a koji su označeni od vrijednosti 17 na ovom uzorku. Da biste dobili ideju kako ovaj uzorak funkcionira, počnite s postavljanjem razine crne boje jako visoko. Kada ste to napravili, trebali biste vidjeti kako se ovaj uzorak sastoji od nekoliko okomitih blokova koji blješću na tamnoj pozadini. Kako se smanjuje razina crne boje (kontrolom svjetline), tako će niže brojčane vrijednosti lagano nestajati i pretopiti se s crnom pozadinom. Kako biste dobili najtamniju crnu boju bez gubitka informacija, snizite postavku za razinu crne boje tako da najniži blok koji blješće bude onaj pod brojem 17.  Kod ovog podešavanja korisno je biti blizu zaslona u zatamnjenoj sobi kako biste mogli razlučiti koji blokovi blješću. Zasloni koji posjeduju kontrolu pozadinskog osvjetljenja će omogućiti lakše uočavanje blokova ukoliko povećate izlaznu svjetlost zaslona. Ako se na zaslonu vide blokovi pod brojevima 2 – 16, idealno želite dobiti da oni budu pretopljeni u crnu pozadinu, tako da samo vrijednosti od 17 do 15 budu vidljive.

Više detalja o podešavanju razine crne boje na digitalnim zaslonima možete pronaći u zasebnom vodiču >>

2. APL isijecanje (APL Clipping)

Patterns-Manual_page18_image5

Ovaj uzorak posjeduje vrijednosti iza razine blizu referentne crne i bijele boje. Svijetli blokovi oko bijele boje će biti kasnije objašnjeni u opisu isijecanja bijele boje (White Clipping). Kao i kod prvog uzorka, ovaj se također može iskoristiti za podešavanje razine crne boje (brightness) na digitalnom zaslonu. Ideja je slična, želite podesiti razinu crne boje tako da pruži dovoljno tamnu sliku sa svim detaljima. Ovaj uzorak se preporučuje koristiti u tipičnim uvjetima gledanja. Ako pretežno gledate televizor tijekom dana sa mnogo sunčeve svjetlosti, u takvim uvjetima gledajte ovaj uzorak. Ako će uvjeti biti s malo ambijentalnog osvjetljenja, primjerice noću, tada u takvim uvjetima iskoristite ovaj uzorak. Razlog takvog odabira jest različita percepcija slike ovisno o količini svjetlosti u prostoriji, te gdje se nalazite obzirom na zaslon (ispod njega, sa strane, malo bliže ili malo dalje). Neki zasloni čak uključuju postavke za dnevno i noćno gledanje, tako da zaslon možete podesiti tako da bude u skladu s različitim uvjetima gledanja. Ako počnete podešavati razinu crne boje vrlo visoko trebali biste vidjeti blokove koji blješću u tamnijem dijelu slike. Područje u sredini tamne regije blješće referentnu crnu vrijednosti (16), a tamniji dijelovi slike pokraj brojeva funkcioniraju kao i kod točke 1., isijecanje crne boje. Podesite razinu crne boje tako da se vide blokovi označeni vrijednostima 19  do 28. U tipičnim uvjetima gledanja nastojte da vrijednost 19 jedva bude vidljiva.

U nekim će se slučajevima vrijednosti za razinu crne boje (kontrola svjetline) poklapati za oba uzorka (točka 1 i točka 2), dok će u drugima pružiti različitu vrijednost za optimalan rezultat. Koju vrijednost koristiti ovisi o performansama zaslona, osvjetljenju u prostoriji i uvjetima gledanja. Ako uočite da dva uzorka zahtijevaju dvije različite vrijednosti kontrole svjetline, prihvatljiv kompromis će biti upotreba vrijednosti dobivene ovim testom (APL isijecanje).

3. Isijecanje bijele boje (White Clipping)

Patterns-Manual_page18_image4

Ovaj uzorak vrlo visoke APL vrijednosti služi za analizu isijecanja razina blizu referentne bijele boje na digitalnim zaslonima. Kontrola za podešavanje razine bijele boje se obično naziva kontrast (Contrast) na modernim televizorima. Zbog vrlo visoke razine APL vrijednosti, također se preporuča da pogledate razine blizu referentne bijele na uzorku obrađenom u točki 2, APL isijecanje. Oba uzorka slično funkcioniraju, te ćemo zbog jednostavnosti samo jedanput opisati razinu bijele boje za ovaj uzorak. Ako počnete smanjivati vrijednost kontrole za razinu bijele boje (kontrola kontrast na televizoru), trebali biste početi uočavati okomite blokove kako blješću. Ako ne vidite bljeskanje, moguće je da vaš televizor ili izvor signala isijeca, odnosno ne propušta vrijednosti oko referentne bijele boje. APL isijecanje uzorak uključuje više razina ispod referentne ako nećete moći vidjeti niti jedan blok kako blješće na ovom uzorku. Obično ovdje ne bi trebalo biti problema, no ako naiđete na situaciju da na oba uzorka ne vidite bljeskanje, tada treba provjeriti kompletnu opremu da pronađete što uzrokuje isijecanje signala.

Naša preporuka jest da se bilo kakvo isijecanje izbjegne prije nego što signal stigne u zaslon kako bi kvaliteta slike bila najbolja moguća. To znači da ako smanjite kontrolu razine bijele boje na zaslonu i isključite bilo kakvu kontrolu koja bi isijecala signal, idealno biste trebali vidjeti čitav signal iznad vrijednosti 235 kako stiže u zaslon. Neki reproduktori, poput računala ili PlayStation 3 konzole, tvornički neće propustiti čitav signal, a u slučaju PS3 konzole Super-White opcija mora biti aktivna da bi se čitav signal propustio. Neka A/V pojačala također ne propuštaju čitav signal, te u takvim situacijama nikada nećete vidjeti razine od 235 do 253 bez da promijenite opremu ili zaobiđete takav uređaj. Najvažnije jest da uvijek vidite bljeskanje na blokovima od 230 do 234 na digitalnim zaslonima, no ako je moguće bilo bi dobro da su i vrijednosti iznad referentne (235) također vidljive na ovom uzorku. Cilj je postaviti razinu bijele boje tako da najsvijetliji dijelovi slike budu prave bijele boje. Povećavanje razine bijele boje će učiniti bijelu još jasnijom, no treba pripaziti da to ne izazove neke nepoželjene efekte. Naša je preporuka da počnete s niskom vrijednosti i da tokom povećavanja promatrate isijecanje, gubitak boja i umor očiju. Slijedeće točke valja uzeti u obzir kada se podešava razina bijele boje, a također o ovoj temi će biti dodatnih informacija u sekciji “Dodatni Uzorci A”.

Isijecanje – započnite s niskom vrijednosti. Kako podešavate razinu bijele boje, gledajte hoće li koji od blokova koji blješću nestati. Različita elektronika može ograničiti utjecaj kontrole za razinu bijele boje na sliku. Vaše kontrole trebaju zadovoljiti jedan od tri scenarija navedena niže.

– neki zasloni će prikazati sve blokove čak pri najvećoj vrijednosti kontrole kontrasta. Ako vaša oprema i dalje prikazuje sve blokove na najvećoj vrijednosti, tada pokušajte regulirati kontrast na povezanim uređajima, poput Blu-ray reproduktora ili media centra.

– ako kontrola za razinu bijele boje izazove prestanak bljeskanja blokova, tada preporučamo da ostavite nekoliko blokova iznad referentne vrijednosti. Dobar kompromis za zaslone koji prikazuju vrijednosti iznad reference je postavljanje kontrole tako da i dalje vidite vrijednosti 244 kako blješće, no ne i vrijednosti iznad.

– na minimalnoj vrijednosti kontrole bijele boje, vrijednosti 230 do 234 bi trebale uvijek bljeskati. Ako ih ne možete vidjeti, tada je potrebno smanjiti kontrolu dok se vrijednosti ispod reference (235) ne pojave. Vidjeti susjedne blokove kako blješću katkada zna biti teško, stoga ukoliko vaš zaslon ide samo do referentne bijele (235), može biti jako teško uočiti kako vrijednost 234 blješće.

Više detalja o podešavanju razine bijele boje na digitalnim zaslonima možete pronaći u zasebnom vodiču >>

Promjena boje (Discoloration)

Važno je obratiti pozornost na promjenu u nijansi sive boje u blizini bijele boje tokom podešavanja kontrole razine bijele boje. Kod pojedinih zaslona povećanje razine bijele boje može izazvati prelazak potpuno bijele u rozu ili neku drugu nijansu. Ako ne možete uočiti nikakvu razliku u nijansama sive bilo da povećavate ili smanjujete razinu bijele boje, tada ne dolazi do promjena nijanse.

Umor očiju (Eye fatigue)

Dobra provjera je li bijela boja dovoljno jarka i izaziva li umor očiju jest gledanje filma. Umor očiju tokom gledanja može biti pokazatelj kako je zaslon presvijetao za količinu ambijentalnog osvjetljenja u prostoriji i potrebno je ili smanjiti izlaznu svjetlost zaslona ili prilagoditi osvjetljenje u sobi. Izlaznu svjetlost zaslona je najbolje podesiti kroz kontrolu pozadinskog osvjetljenja (backlight brightness) ili kod pojedinih plazmi kroz svjetlost ćelija (cell light). Ukoliko vaš televizor ne posjeduje spomenutu kontrolu, tada je potrebno podesiti razinu bijele boje kroz kontrolu kontrasta, čime će se ujedno utjecati i na vršnu vrijednost detalja koji će se raspoznavati u slici. Smanjenjem izlazne svjetlosti će također crna boja biti još tamnija, baš kao što će isto biti i s bijelom bojom. Ako zaslon nastavlja biti previše svijetao nakon upotrebe spomenutih kontrola, tada preporučamo ugađanje ambijentalnog osvjetljenja (promjena položaja i intenziteta, ovisno o prostoriji).

4 – Blješteći blokovi boja (Flashing color bars)

Patterns-Manual_page18_image6

Ovim uzorkom možete podesiti kontrole boja i nijansi putem plavog filtera. Ako vaš zaslon posjeduje tzv. “plavi način rada”, blue only mode, tada ga možete iskoristiti umjesto fizičkog filtera. Općenito se preporučuje upotreba plavog filtera na televizoru u odnosu na onaj fizički u obliku naočala s plavim staklima, jer je preciznost veća. Plave naočale je moguće nabaviti na internetu, od THX-ove trgovine, na Amazonu, eBayu itd. Plavi se filter također isporučuje uz pojedine testne diskove, poput Spears and Munsil: Blu-ray testnog diska.

Sivi blok lijevo sadrži plavi blok koji blješće, a plavi blok u sebi sadrži sivi blok koji isto tako blješće. Pogledajte kroz filter na ova dva uzorka. Kako povećavate ili smanjujete kontrolu boje, trebali biste vidjeti kako se siva i plava međusobno mijenjaju. Ono što želite postići je podesiti kontrolu boje tako da siva i plava boja budu jednake, tako da se na oba uzorka ne vidi bljeskanje druge boje.

U stvarnim uvjetima uvijek ćete vidjeti malo bljeskanja, tako da podesite kontrolu boje tako da ono bude što manje uočljivo. Ljubičasta i cijan također imaju  blokove s drugom bojom koja blješće. Gledajući ovaj uzorak kroz plavi filter, podesite kontrolu nijanse. Ideja je slična kao i kod podešavanja kontrole boje – idealno želite da se ne vidi nikakvo titranje, no u stvarnim uvjetima podesite uzorak tako da je ono najmanje uočljivo.

5 – Oštrina i preskeniranje (Sharpness & Overscan)

Patterns-Manual_page18_image7

Ovaj uzorak se koristi za centriranje televizora sa stražnjom projekcijom, na način da se jednostavno podesi pozicija slike tako da se vidi plava uz okomite i vodoravne rubove. Za televizore koji mogu prikazati cjelokupan zaslon (poput modernih LCD-a i plazmi), ovdje se nalazi jedan piksel širok obrub koji pokazuje da se na ekranu ne događa preskeniranje, odnosno da se cijela informacija nalazi na zaslonu. U gornjem desnom i doljem lijevom kutu unutar plave se također nalaze uzorci za provjeru kvalitete skaliranja slike na 1080p zaslonima.

Ovaj uzorak je uključen kako bi se mogla podesiti oštrina. Kako biste bolje razumjeli ideju, najprije pogledajte ako možete vidjeti bilo kakve razlike u slici kada je kontrola oštrine postavljena na najveću, odnosno na najmanju vrijednost. Pogledajte uzorak iz veće blizine kako biste bolje uočili kako kontrola oštrine u svojim krajnjim vrijednostima utječe na oštrinu prikaza. Primjerice, na nekim televizorima će visoka vrijednost učiniti zakrivljene linije kvadratičnima, umjesto finim glatkim kao na originalnom uzorku. Na nekim će zaslonima biti potrebno samo postaviti oštrinu na najnižu vrijednosti i ništa više neće trebati biti napravljeno. Kada podešavate oštrinu, glavni detalj na koji treba obratiti pozornost su rubovi linija, a oko kojih se ne smiju formirati obrubi i sjenčanja.

Originalni uzorak ne sadrži bijelu boju uz rubove crnih elemenata, tako da u slučaju stvaranja svjetlijeg ruba uz veliki kvadrat potrebno je smanjiti oštrinu. Kod smanjivanja oštrine valja obratiti pažnju na rubove, a koji se ne smiju početi zamućivati. Primjerice, ako televizor pokazuje znakove zamućenja na niskoj vrijednosti oštrine, tada bi crna iz kvadrata trebala početi lagano prelaziti u sivu. Za 1080p zaslone, valja obratiti pažnju na bijele točke u crnim dijelovima slike, a koji moraju pri smanjenju oštrine ostati veličine jednog piksela, a ne raširene i zamućene. Ako televizor posjeduje kontrolu oštrine i ne utječe na proporcije slike kako se vrijednost smanjuje, tada jednostavno ostavite najnižu vrijednost. Općenito se ovaj uzorak treba koristiti da se kontrola oštrine poveća toliko da rubovi između boja ne postanu zamućeni, odnosno da se oko njih ne formiraju obrubi.

Razni uzorci (Misc. patterns)

Patterns-Manual_page18_image8

Izbornik raznih uzoraka sadrži kolekciju različitih uzoraka namijenjenih podešavanju slike i testiranju povezane opreme. HDMV verzija uključuje sve dostupne opcije, dok AVCHD i MP4 verzije sadrže njihov ograničen broj, kako je navedeno kasnije u sekciji o poglavljima. Sekcije G – L koriste MPEG-2 video autora dr1394, dok su AVCHD i MP4 verzije ograničene na AVC enkodiranje. Još se nekoliko uzoraka ne nalazi u AVCHD verziji zbog ograničenja u stvaralačkom softveru. Općenite informacije se nalaze ovdje za svaku od sekcija, a u ovom se dokumentu također nalaze slike i kratki opisi za svaki od uzoraka iz sekcija A do D.

Sekcija A – dodatni uzorci primarno namijenjeni podešavanju razine crne i bijele boje. Ove sekcije uključuju rampu skale sive boje, skalu sive boje i boja u koracima, uzorak za analizu isijecanja boja, te sive blokove s promjenjivim APL parametrom.

Sekcije B – razni uzorci za analizu boja i nijansi, podešavanje pozadinskog osvjetljenja, analizu oštrine i podešavanje prednje projekcije.

Sekcija C  – uzorci za analizu geometrije i konvergencije. Ova sekcija uključuje dva uzorka bijele mreže, te tri uzorka s jedan piksel širokim linijama crvene, zelene i plave boje. Samo se prva dva uzorka pojavljuju u AVCHD verziji, zbog ograničenja u stvaralačkom softveru. Ovi uzorci nisu namijenjeni upotrebi na plazma i LCD zaslonima.

Sekcija D – uzorci za analizu skaliranja na 1080p zaslonima. Ako niti jedna od komponenata ne utječe na veličinu slike, 1080p zaslon će prikazivati jedan piksel široke uzorke u ovoj sekciji.

Sekcija E – ova sekcija nema zastavica za Rec. 709 video. Dok je ostatak sekcija za mjerenje označen kao Rec. 709, ova sekcija ne sadrži zastavice, te je namijenjena onima koji žele analizirati kako će oprema funkcionirati ovisno o tome ima li video zastavice ili ne. Za usporedbu potrebno je mjeriti bilo u prozorima ili poljima iz ove sekcije i zatim usporediti mjerenja  iz pripadajućeg 75% boja uzorka za CalMAN, ChromaPure ili ColorHCFR.

Sekcija F – ovaj uzorak izmjenjuje video koji nije označen zastavicama kao Rec. 709, te onaj koji ima zastavice za Rec 709. U idealnom slučaju boje bi trebale biti iste bez obzira na oznaku videa. Sekcija uključuje uzorke za vizualnu usporedbu za korisnike koji žete provjeriti kako povezani uređaji funkcioniraju u oba tipa videa. U MP4 verziji je potrebno ručno postaviti oznake videa.

Sekcija G – 23.976 sličica u sekundi progresivni video s blokom koji napreduje 16 piksela po okviru. Originalni MPEG-2 video je označen kao “filmjudder” (trzanje filma).

Sekcija H – 29.97 sličica u sekundi video s blokom koji se pomiče 16 piksela po okviru, odnosno 8 piksela po isprepletenom polju. Originalni MPEG-2 video je označen kao “interlacejudder” (isprepleteno trzanje).

Sekcija I – uzorak s Y/C kašnjenjem autora w6rz. Blokovi u srednjem redu imaju savršeno Y/C poravnanje, dok su ostali redovi pomanuti jedan, dva ili tri piksela u svakom smjeru.

Sekcija J – verzija SMPTE 133 isprepletenog uzorka s 3:2 pulldownom za usporedbu kvalitete obrade isprepletenog signala.

Sekcija K – progresivni video koji izmjenjuje između okvira označenih brojem jedan i okvira označenih brojem 2. Ovdje želimo vidjeti oba okvira. Na opremi koja izbacuje pojedine okvire samo jedan se okvir može prikazati. Originalni uzorak je označen kao “progressive” (progresivni uzorak).

Sekcija L – video pokazuje jedan (1) u prvom polju i dva (2) u drugom polju. Na opremi koja izbacuje polje iz isprepletenog videa, broj koji nedostaje pokazuje koje polje se ne prikazuje. Ovaj uzorak autora dr1394 je označen kao “interlace” (isprepleteni uzorak).

A1 – rampa skale sive boje (Grayscale Ramp)

Patterns-Manual_page18_image11

Ova rampa pokazuje cijelu skalu sive boje od vrijednosti 1 do 254. Bijele točke označavaju lokaciju referentne crne boje (16), a crne označavaju lokaciju referentne bijele boje (235). Kao i kod ostalih uzoraka skale sive boje, tako se i od ovog očekuje da će prikazivati neutralnu sivu boju na cijelom uzorku, odnosno da će se samo mijenjati svjetlina, a ne i promjena u boji. Primjerice, na nekim zaslonima će povećanje razine bijele boje rezultirati u promjeni nijanse svjetlije regije rampe, dok bi smanjenjem ona trebala biti ujednačenija. Kako uzorak sadrži cijelu skalu sive boje, također možete promatrati isijecanje (clipping) koji stvaraju kontrole za razinu crne, odnosno bijele boje.

A2 – koraci skale sive boje (Grayscale Steps)

Patterns-Manual_page18_image10

Ovaj uzorak prikazuje blokove skale sive boje od crne do bijele (16-235) s koracima od 5%, 5% blokove iznad bijele (246) i ispod crne (5), te blokove za najveću bijelu (254) i minimalnu crnu (1). Blokovi su svi jednake širine, no neki zasloni nikada neće prikazati dva bloka svjetlija od referentne bijele, kao ni dva bloka tamnija od referentne crne. Nakon pravilnog podešavanja razine crne boje (svjetlina – brightness) blokovi ispod referentne crne bi se trebali stopiti s crnom bojom. Blokovi između referentne crne i bijele boje bi se trebali međusobno razlikovati i ne bi trebali biti jednaki.

Svako izjednačavanje blokova između referentne crne i bijele boje, pri kojem se ne mogu međusobno razlikovati, ukazuje na problem koji bi se mogao ispraviti kroz kontrole na televizoru ili povezanom uređaju. Svaki od blokova bi trebao biti potpuno uniforman kada se gleda golim okom, te bi od crne prema bijeloj boji skala trebala rasti samo u svjetlini. Nemogućnost razlikovanja pojedinih blokova može voditi do gubitka detalja u tom dijelu svjetline kada se gleda video materijal. Kod nekih digitalnih zaslona vrlo visoka razina bijele boje može uzrokovati izostanak svjetline tako da vrijednosti blizu vršne bijele boje mogu djelovati kao da ne rastu u svjetlini tako jako kao niže vrijednosti. Sličan efekt se može dogoditi i s vrijednostima blizu crne boje, a gdje se također ne mogu razlikovati blokovi koji su 5% svjetliji od crne.  Putem specijalizirane opreme se nedostatak porasta svjetline može odraziti na gamma parametru, no ovaj uzorak se može iskoristiti za pronalazak određenih problema u kojima se koraci između crne i bijele boje ne povećavaju za jednaku vrijednost svjetline.

A3 – koraci boja (Color Steps)

Patterns-Manual_page18_image9

Ovaj uzorak se sastoji od blokova od vrijednosti 16 do 235 u koracima od 5% za svaku od primarnih i sekundarnih boja. Pored svake razine boje nalazi se odgovarajuća razina sive. Slično kao i kod prethodnog uzorka, koraci s razlikom od 5% bi trebali izgledati uniformni, te bi svaki blok trebao biti povećan za jednaku količinu svjetline u odnosu na prethodni. Ovaj uzorak će pomoći da se uoče nepravilnosti u prikazu boja blizu vrijednosti 235, te se u takvom slučaju preporuča smanjenje kontrole za razinu bijele boje kako bi se koraci jasnije razlikovali. Ovaj uzorak je u prvom redu namijenjen da se golim okom provjeri kako se boje mijenjaju u usporedbi s nijansama sive boje, te bi u idealnim uvjetima svaki od koraka trebao biti jasno prikazan.

A4 – Isijecanje boja (Color Clipping)

Patterns-Manual_page18_image14

Ovaj uzorak je sličan onome za isijecanje bijele boje (White Clipping), no uz podijeljene okomite blokove u crvenu, zelenu i plavu boju. Služi za analizu utjecaja razine bijele boje na prikaz boja na digitalnom zaslonu. Bljeskajuća siva je uključena iza slova koja označavaju digitalne vrijednosti. Blokovi za vrijednost 235 su označeni kao crvena, zelena i plava kako bi podsjetili korisnika da vrijednosti 235 – 251 se smiju zajedno spojiti ili isijecati. Možete koristiti ovaj uzorak kako biste provjerili spajaju li se međusobno primarne boje u vrijednostima od 219 do 233. Ako navedeni raspon ne blješće, tada je možda potrebno smanjiti kontrolu razine bijele boje kako bi se sve boje prikazale. Korištenjem ovog uzorka također možete uočiti da se primarne boje ne isijecaju na istoj razini, no ono što je važno osigurati jest da se isijecanje ne događa na vrijednosti nižoj od 235. Susjedne razine može biti teško razabrati, tako da ako se na zaslonu nikada ne vidi kako blješće vrijednost 235 ili veća, bljeskanje vrijednosti 233 se možda neće moći uočiti.

A5 – Dinamična svjetlina (Dynamic Brightness)

Patterns-Manual_page18_image13

Ovaj uzorak služi za analizu utjecaja varijabilnog APL parametra na sliku. Uzorak također sadrži znak za centriranje (+) kako bi se mjerna oprema mogla pozicionirati na centar zaslona. Kada se pozadina mijenja, to također uzrokuje promjenu APL parametra, čime se može provjeriti  ima li televizor tendenciju da prilagođava svjetlinu ekrana ovisno o količina svjetla na ekranu. Također, ovim se uzorkom mogu analizirati utjecaju pojedinih parametara na svjetlinu slike.

Kod televizora kod kojih se može podešavati intenzitet pozadinskog osvjetljenja, mogli biste uočiti kako se blokovi skale sive boje u donjem desnom kutu mijenjaju ovisno o prosječnoj količini svjetlosti na ekranu (APL). Na nekim zaslonima blokovi bi se čak mogli stopiti međusobno ovisno, što ukazuje na gubitak detalja. U idealnom slučaju čitava skala se ne bi trebala mijenjati bez obzira na sadržaj koji se prikazuje, te bi svaki od blokova se trebao moći jasno razabrati. U slučaju da je aktivna opcija dinamičnog kontrasta ili pozadinskog osvjetljenja, skala će vrlo vjerojatno mijenjati svoj izgled i količinu detalja, tako da je za najbolji rezultat preporučljivo isključiti takve dinamične opcije.

B1 – Bljeskajuće primarne boje (Flashing Primary Colors)

Patterns-Manual_page18_image12

Ovaj uzorak prikazuje crvene, zelene i plave blokove (primarne boje) sa sivom i dvije povezane sekundardne boje (žuta, cijan i ljubičasta), a koje blješću na vrhu. Iznad i ispod svake primarne boje se nalaze dvije sekundardne boje povezane s primarnom bojom, a koje također blješću. Kao i kod uzorka “Blješteći primarni blokovi” iz sekcije osnovnih podešavanja, ovaj se uzorak može iskoristiti s filterima boja, bilo fizičkim ili onima ugrađenima u televizor, za podešavanje kontrola boje i nijansi. Kada gledate kroz plavi filter trebate promatrati titrajući plavi blok, kroz crveni filter okomiti crveni blok, a kroz zeleni filter treba promatrati zeleni blok. Ideja ovog uzorka je da se uz plavu boju također mogu promatrati ostale primarne boje, crvena i zelena.  U idealnim uvjetima udio plave boje bi trebao biti isti u plavoj, sivoj, cijan i ljubičastoj boji – svim bojama koje se prikazuju u okomitom plavom bloku. Isto vrijedi i za crvene i zelene blokove. Svjetlina boja koje titraju treba biti jednaka kada se gleda kroz pripadajući filter. Iste upute za podešavanje kao i u segmentu “Blješteći blokovi boja” se mogu iskoristiti za plavi blok u ovom uzorku. Kontrola boja će vjerojatno biti najjednostavnija za praćenje tokom podešavanja jer će se titranje sive mijenjati ovisno o bloku koji promatrate kroz filter. Trebali biste vidjeti da se osim sive (sekundarne boje) titrajuće boje na svakom bloku mijenjaju pri podešavanju kontrole nijanse (tint, hue), baš kao što se ljubičasta uspoređena s cijanom u segmentu “Blješteći blokovi boja”. Na kraju procesa želite dobiti da titrajuće trake na svakom od blokova odgovaraju bloku na kojem se nalaze. U stvarnosti ćete uvijek vidjeti malu razliku između trake i bloka zato što ih nije moguće do kraja uskladiti putem kontrola za boju i nijansu. Isto tako, filteri boja nisu savršeni, tako da pokušajte pronaći zadovoljavajući kompromis.

B2 – Bljeskajući dekoder boja (Flashing Color Decoder)

Patterns-Manual_page18_image16

Ovaj uzorak se koristi za provjeru utjecaja primarnih boja (crvene, zelene i plave) na sivu. Kada se uzorak gleda preko filtera boja koji odgovara primarnoj boji (npr. plavi filter kada se gleda plava), vidjeti ćete kako jedan ili eventualno dva bloka boja najbliže odgovaraju sivoj.  Blok koji najviše odgovara pokazuje kako ta boja utječe na sivu. Srednji blok (0) znači da se ta boja nalazi na pravoj vrijednosti i vaše postavke odgovaraju sivoj kako je i zamišljeno, dok negativni (-) i pozitivni (+) blokovi lijevo i desno pokazuju prenisku ili previsoku vrijednosti kontrole za boju.  Kako podešavate kontrolu za boju, vidjeti ćete kako blok koji je najbliže idealnom položaju varira ovisno o vrijednosti kontrole. Idealno bi bilo kada bi svi blokovi odgovarali vrijednosti nula (0). Najvjerojatnije će biti da će jedna boja biti najbliža ciljanoj vrijednosti dok će ostale biti niže ili više.  Obično se pokušava centrirati plava boja, no ovaj uzorak će također ukazati na utjecaj crvene i zelene prema sivoj. Druga metoda je pokušaj centriranja crvene boje putem crvenog filtera, no nije nužno da to napravite na štetu položaja plave boje. U cjelini, nastojte podesiti boje tako da postignete najbolji kompromis za sve tri boje.

B3 – Usporedba pozadinskog osvjetljenja (Backlight Comparison)

Patterns-Manual_page18_image15

Za ozbiljno gledanje televizora, preporuka je biti u prostoriji s kontroliranom količinom ambijentalnog osvjetljenja. Dok se neki vrlo veliki zasloni mogu gledati u potpuno zamračenoj prostoriji, kao npr. Philipsovi televizor s Ambilight osvjetljenjem, za mnoge zaslone je prednost imati ograničenu količinu osvjetljenja u prostoriji. Primjerice, kontrolirano osvjetljenje u sobi može smanjiti umor očiju u odnosu na potpuno zamračene uvjete, a na nekim zaslonima mala količina osvjetljenja može učiniti crnu boju tamnijom nego u potpuno mračnoj sobi. Jedan od načina za postizanje kontrolirane količine svjetlosti u prostoriji jest upotreba pozadinskog osvjetljenja, a koje se postavlja iza televizora. Ovaj uzorak služi za provjeru prilikom podešavanja svjetline takvog pozadinskog osvjetljenja neutralne boje svjetlosti. Idealno, pozadina iza televizora ne bi trebala biti svjetlija od desne polovice slike na zaslonu, niti tamnija od lijeve polovice. Uzorak jednostavno nudi preporučeni raspon između količine svjetlosti i zamračenja koje biste trebali imati u prostoriji. Kvalitetni zasloni zahtijevaju manju količinu svjetlosti u prostoriji, kako je pokazano na uzorku. Kod televizora koji ne prikazuju dovoljno tamnu crnu boju, bolji se rezultat može postići s više svjetlosti u prostoriji.

B4 – Uzorak zvijezde (Star Chart)

Patterns-Manual_page18_image20

Neki televizori mogu imati problema s nazubljenim bridovima na dijagonalnim linijama i efektu valovitih šara (moiré). Ovaj uzorak pomaže da se provjere takvi negativni efekti, a koji mogu biti uzrokovani nepravilno podešenom kontrolom oštrine. Sredina zvijezde sadrži efekte enkodiranog videa koji je stvoren skaliranjem slike mnogo veće rezolucije.

B5 – Prednja projekcija (Front Projection)

Patterns-Manual_page18_image19

Ovaj uzorak je namijenjen za podešavanje zaslona s prednjom projekcijom. Kvadrati, dijagonalne linije i krugovi služe za provjeru distorzija projiciranih slika.  Uzorak je centriran po okomici, a vanjski rubovi vodoravnih vodeno-plavih linija su na 818 piksela kao uzor za 2.35:1 sliku. Unutarnji rubovi vodoravnih vodeno-plavih linija su na 800 piksela za 2.40:1 referencu.

C1 – Šahovnica s krugovima (Crosshatch With Circles)

Patterns-Manual_page18_image18

Ovaj uzorak služi za provjeru detalja poput konvergencije i geometrije na projekcijskim ili CRT zaslonima. Kao i ostali uzorci u ovoj sekciji, ovaj uzorak nije namijenjen zaslonima s definiranim bojem piksela poput plazmi ili LCD-a. Uzorak se sastoji od bijelih linija na crnoj pozadini, tako da u slučaju da postoji problem u konvergenciji crvene, zelene i plave linije koje čine bijelu boju se mogu uočiti. Neki zasloni imaju kontrole za ispravljanje konvergencije, te se putem njih uočene nesavršenosti mogu ispraviti. Bijele linije u ovom uzorku su ravne i bilo kakve nesavršenosti poput iskrivljene geometrije se mogu ispraviti bilo fizičkim podešavanjem ili kontrolama. Vanjski krugovi ponekad mogu izlaziti van zaslona na televizorima sa stražnjom projekcijom, uslijed preskeniranja (overscana).

C2 – Mala 1080p šrafura (Small 1080p Crosshatch)

Patterns-Manual_page18_image17

Ovaj uzorak šrafure koristi jedan piksel široke bijele linije za precizniju provjeru konvergencije i geometrije na 1080p zaslonima koji prikazuju neskalirani signal. Za brzu projeru skaliranja, jedan piksel se prikazuje u crnom području između mreže linija. Na MP4 verziji se može vidjeti mala količina nenamjernog bljeskanja u uzorku zbog enkodiranja videa.

C3 – Horizontalna konvergencija (Horizontal Convergence)

Patterns-Manual_page18_image26

Redovi široki jedan piksel koji se izmjenjuju između crvene, zelene i plave boje.

C4 – Okomita konvergencija (Vertical Convergence)

Patterns-Manual_page18_image25

Stupci široki jedan piksel koji se izmjenjuju između crvene, zelene i plave boje.

C5 – Miješana konvergencija (Mixed Convergence)

Patterns-Manual_page18_image24

Jedan piksel crvenog, zelenog i plavog kvadratnog uzorka za analizu konvergecije. Kvadrati se ne preklapaju na originalnom uzorku. Ako se kvadrati preklapaju zbog nepravilne konvergencije uočiti će se sekundarna boja.

D1 – Šahovnica (Checkerboard)

Patterns-Manual_page18_image23

Svaki piksel se izmjenjuje između crne i bijele boje u originalnom neskaliranom videu.

D2 – Crni pikseli (Single Black Pixels)

Patterns-Manual_page18_image22

Bijeli pikseli odvajaju svaki individualni crni piksel u originalnom neskaliranom videu.

D3 – Okomita rezolucija – 1 piksel (Vert. Resolution – 1 Pixel)

Patterns-Manual_page18_image21

Originalni neskalirani video sadrži jedan piksela široke linije koje se izmjenjuju između crne i bijele boje.

D4 – Vodoravna rezolucija – 1 piksel (Horiz. Resolution – 1 Pixel)

Patterns-Manual_page18_image31

Originalni neskalirani video sadrži jedan piksel široke kolone koje se izmjenjuje između crne i bijele boje.

D5 – Okomita rezolucija – 2 piksela (Vert. Resolution – 2 Pixel)

Patterns-Manual_page18_image30

Originalni neskalirani video sadrži dva piksela široke linije koje se izmjenjuju između crne i bijele boje.

D6 – Vodoravna rezolucija – 2 piksela (Horiz. Resolution – 2 Pixel)

Patterns-Manual_page18_image29

Originalni neskalirani video sadrži dva piksela široke kolone koje se izmjenjuju između crne i bijele boje.

D7 – Okomita rezolucija – 3 piksela (Vert. Resolution – 3 Pixel)

Patterns-Manual_page18_image28

Originalni neskalirani video sadrži tri piksela široke linije koje se izmjenjuju između crne i bijele boje.

D8 – Vodoravna rezolucija – 3 piksela (Horiz. Resolution – 3 Pixel)

Patterns-Manual_page18_image27

Originalni neskalirani video sadrži tri piksela široke kolone koje se izmjenjuju između crne i bijele boje.

Adsense

16 komentara

 1. zanimame ovi iso fajlovi treba izrezati na dvd cd ili blu-ray disk i zatim upotrebiti kako diskovi za kalibraciju,i dali svaki fajl posebno ili moze to sabrati sve zaedno u neki blu-ray disk.

  1. Pavle, ISO datoteke treba snimiti na prazan DVD ili Blu-ray medij i to je to, ali ne samo copy paste na medij ili u programu tipa Nero da on sadržaj raspakira i zadrži strukturu koja treba biti. Ako se snima na DVD medij onda svakako treba skinuti i snimiti AVCHD (.exe) ili AVCHD (.7z) verziju.

   1. raspakirao sam sadrzaje i dobiosam avshd-2d.iso,hdmv-2d.iso i mp4-2c,dali ovo sve spremiti na blu-ray disk,ili samo iso formate a mp4-2c da izostavim ,ili sve formate posebno.

    1. Pavle, dovoljno je da se preuzme jedna od verzija, ovisno o tome na koji će se medij snimati i u kojem uređaju reproducirati. Ako snimaš na DVD onda ovu zaprži: avshd-2d.iso

 2. Poštovani,

  molio bi vas da mi objasnite koju verziju da skinem ako imam LCD TV 32PFL5625H/12 Philips te kučno kino bez blu-ray-a . Te dali mogu kalibrirati moj LCD putem USB-a ako isti sadržaj skinem na USB ili je obavezno izvršiti kalibraciju putem DVD-ja .

   1. Poštovanje ,

    skinuo sam AVS MPG4 na USB stick te se uredno prikazuje na TV-u ali me zanima kako sada izvršiti kalibraciju pomoću TV- daljinskog ?. Ili na koj drugi način –

    Lj p.

  1. Mora se koristiti uređaj koji je u stanju prikazati Full HD materijal, dakle klasični DVD reproduktori koji imaju HDMI izlaz ga neće moći učitati. Ako nemate Blu-ray reproduktor, tada se kao alternativa može koristiti USB media player ugrađen u televizor ili povezati PC.

 3. Zdravo svima. Nedavno sam kupio LG 42LA660s i hteo bih ga kalibrisati. Uglavnom pustam filmove i sadrzaje preko DLNA Nero home 4 (TV vidi u smart share meniju sve filmove i sadrzaje koje sam sherovao na laptopu preko nero home centra). Koji disk koristiti? Pretpostavljam MP4, ali kako to uraditi? Treba samo sherovati ove fajlove na DLNA i pustiti ih jedan po jedan na TV-u ili…?

  Hvala…

 4. Takodje me zanima i da li ce kalibracija uticati na kvalitet TV programa koje gledam preko IPTV-a (STB je povezan preko SCART-a na TV, nemam HD STB, ali slika je pristojna)?

 5. Imam LG 43LF630v Smart TV i nemam BR media player, tako da mi ostaje varijanta – USB media player ugrađen u televizor. U odgovoru bojan_cg kažete: “Ako nemate Blu-ray reproduktor, tada se kao alternativa može koristiti USB media player ugrađen u televizor ili povezati PC.” Koji download-irani fajl treba iskopirati na USB disk i kako ga pokrenuti? Hvala i pozdrav.

 6. pozdrav uzo sam ovaj novi televizor tesla 43s901sus i nikako da mu podesim sliku kada pustim youtube 4k video slika je odlicna ali na sve ostalo nije moli alo neko zna podesavanja da mi kaze
  unapred hvala

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Back to top button
Close

Adblock Detected

Molimo podržite naš rad tako da onemogućite blokiranje oglasa na ovoj stranici - hvala! Please support our work by disabling Adblock in your browser - thank you!