HDTV i 3DTV kalibracija: Podešavanje razine bijele boje (kontrola kontrasta – contrast)

white-level-header

Napisao: Darko Hlušička

U prošlom smo nastavku vodiča za podešavanje televizora naučili kako na jednostavan način podesiti razinu crne boje, odnosno kako pravilno koristiti kontrolu svjetline (eng. brightness). Navedena kontrola nam je omogućila da podesimo intenzitet crne boje na ekranu, odnosno razinu od koje će se informacije početi prikazivati. Vrijeme je da objasnimo kako koristiti kontrolu kontrasta, a kojom ne samo da utječemo na intenzitet slike, već i na niz parametara koji su važni za kvalitetu prikaza. Baš kao što je podešavanje crne boje važno za postizanje optimalnog rezultata u donjem dijelu spektra, tako je i razina bijele boje od ključnog značaja u gornjem spektru jer određuje optimalnu razinu detalja, intenzitet osvjetljenja i granice pretapanja boja na ekranu. Kao i kod podešavanja razine crne boje, tako ćemo i u ovom nastavku koristiti besplatan AVS HD 709 demo disk, no podešavanja se također mogu izvesti kroz razne druge diskove, besplatne ili komercijalne.

contrast-demonstration

Kontrola kontrasta na modernim televizorima

Osnovne kontrole kontrasta su objašnjene u prvom nastavku vodiča za kalibraciju, a ovdje ćemo samo ponoviti osnove. Kontrola kontrasta na modernim televizorima služi za podešavanje razine bijele boje (eng. white-level), a također ima utjecaja na najveću svjetlinu zaslona (eng. luminance), položaj gamme i razinu pretapanja boja (kroma kanala). Iako ugađanjem kontrole kontrasta povećavamo kontrast zaslona, ono što zapravo radimo jest podešavamo gdje će se nalaziti vršna razina bijele boje iznad koje se neće pojavljivati nijanse, već će sadržaj biti pretopljen u jednoličnu bjelinu. Uz razinu bijele boje kontrolom kontrasta utječemo i na najveću svjetlinu zaslona, odnosno intenzitet svjetlosti koji će kristali LCD panela propuštati kroz sebe. Ukoliko televizor ne posjeduje kontrolu za podešavanje pozadinskog osvjetljenja (kod LCD-a) ili svjetlosti ćelija (kod plazmi), kontrolu kontrasta koristimo kako bismo podesili svjetlinu na željenu vrijednost ovisno o uvjetima gledanja ili strogom praćenu definiranih normi. Što je veća vrijednost kontrasta to je slika svijetlija – što je vrijednost manja to je najveća svjetlina koju će zaslon prikazati manja. Na kraju ostaje parametar gamme, vjerojantno najmanje jasnog elementa slike, a koji također podešavamo kontrolom kontrasta.

Kontrola kontrasta i gamma – u kakvoj su vezi?

Ako na tren pogledamo specifikaciju bilo kojeg televizora na tržištu, ugledati ćemo stavku imena kontrast. Kontrast kao odnos između najsvijetlije i najtamnije točke na ekranu mjeri se na razne načine i uz različite dinamičke kontrole, stoga i ne čudi što proizvođači često navode vrijednosti koje su desetak, stotinu ili čak stotinu tisuća puta veće od stvarne vrijednosti koje njihov model može postići u realnim uvjetima. Iz svega ovoga je jasno – što je veći deklarirani kontrast to će televizor ili monitor imati uvjerljiviju, dinamičniju i na kraju – atraktivniju sliku. Ako je tako, zbog čega u opcijama slike ne podesimo kontrolu kontrasta na najveću moguću vrijednost? Želimo najveći kontrast, zar ne? Odgovor je jasan – želimo najbolji kontrast koji uređaj može isporučiti ALI ne želimo smanjiti preciznost gamme.

gamma-low-normal-high

Kako smo naveli u uvodnom članku o kalibraciji, gamma predstavlja ključan parametar za kontrast prikaza, te utječe na praktički sve aspekte slike. Gamma ne smije biti niti previsoka niti preniska već što pravilnija duž spektra različitih vrijednosti svjetline kako bi prikaz bio dobrog kontrasta i s pravilnim eksponiranjem detalja. Što kontrola kontrasta ima s vrijednošću gamme kada televizori posjeduju zasebne kontrole za nju? Ukratko – mnogo. Za početak, kontrola gamme u izbornicima televizora ne utječe na njenu pravilnost, već samo na položaj – drugim riječima, ukoliko vrijednost gamme varira duž spektra, varirati će i nakon što promijenimo podesimo njenu kontrolu, samo što će njen položaj biti viši ili niži. Iznimka su televizori koji posjeduju kontrolu gamme u 10 točaka – u njihovom slučaju moguće je zasebne vrijednosti približiti referentnim vrijednostima bez upotrebe kontrole kontrasta. Za sve ostale, tu je kontrola kontrasta.

Putem kontrole kontrasta moguće je utjecati na nagib gamma krivulje u gornjem i djelomično u donjem spektru i podesiti ju da bude pravilnija i da bolje naliježe na referentnu vrijednost (2.2). Ukoliko s kontrolom kontrasta odemo predaleko u plus, smanjiti ćemo razinu bijele boje i povećati vrijednost najveće svjetline, no također ćemo sniziti i vrijednost gamme što znači da će dio detalja biti pretopljen i da se fini gradijenti neće vidjeti. S druge strane, smanjenjem kontrole kontrasta povećati ćemo njenu vrijednost i smanjiti svjetlinu slike,  no također i povećati gammu.

gamma-incorrect
Nepravilno podešena gamma – detalji prikriveni u tamnijim regijama i preeksponirani u svijetlijim

gamma-correct
Pravilno podešena gamma – detalji pravilno prezentirani duž spektra

Problem kod podešavanja kontrasta leži u tome što bez specijalizirane opreme nije moguće pratiti kako utječe na sve navedene parametre slike – razinu je moguće kontrolirati putem specijalnih testnih uzoraka, svjetlinu ekrana također možemo vlastitim okom procijeniti zadovoljava li nas ili ne, no promatrati kako se ponaša gamma krivulja nije tako jednostavno i čak i trenirana oka ne mogu ovo precizno podesiti bez dodatnih alata. Dobra smjernica može biti fotografija ili video s mnogo bijelih materijala – dobar primjer je White Image test na FPD Benchmark Blu-ray mediju, a od besplatnih mogu poslužiti i rampe s gradijentima od 0 – 100% svjetline na AVS HD 709 disku, a na kojima se može pratiti njihova ujednačenost kako se kontrole ugađaju. Kod spomenutih rampi obratite pažnju na stvaranje posterizacije, kontura, odnosno grubih prijelaza s nijanse na nijansu – to je ono što želimo izbjeći i to može značiti da kontrole nisu pravilno podešene.

Kontrola kontrasta – gdje se nalazi u izbornicima?

Kontrola svjetline se može pronaći na svim modernim televizorima i monitorima, obično se nalazi u opcija za podešavanje slike i nudi raspon od 0 do 100.  Toplo preporučujemo da podešavanje izvršite u Cinema / Kino / THX / Professional predlošku jer takvi obično imaju sliku najveće preciznosti već tvornički podešene, što je najbolji preduvjet za daljnje korake u kalibraciji.

contrast-control

Kontrola kontrasta u izbornicima televizora

Kako podesiti razinu bijele boje putem testnih uzoraka?

Nakon objašnjenja na koje sve parametre slike utječe kontrola kontrasta, vrijeme je da objasnimo kako njome podesiti razinu bijele. Kako bismo to uspješno obavili, potrebni su nam odgovarajući testni uzorci, a kao i za razinu crne boje, tako i ovdje preporučujemo besplatan AVS HD 709 testni disk koji besplatno možete preuzeti s AVForumsa, snimiti na DVD medij i pokrenuti u Blu-ray reproduktoru ili na media centru.  Kontrolu koju tražimo nalazimo među osnovnim podešenjima (Basic Settings), a nosi ime White-level.  Na slici dolje nalazi se uzorak:

white-level

Uzorak za podešavanje razine bijele boje

Slično kao i kod uzorka za podešavanje razine crne boje, tako se i na ovom nalaze numeričke vrijednosti i pravokutnici koji se na pojedinim vrijednostima vide u različitim intenzitetima. Kod originalnog video materijala ti pravokutnici se pale i gase kako bi se lakše uočili, te  pokazuju do koje razine zaslon propušta signal (tzv. luma kanal). Podsjetimo, cjelokupan raspon se kreće od vrijednosti 0 pa do 255 (tzv. full range, u primjeni kod PC-ja), dok se kod videa koristi manji dio – od 16 – 235 za luma kanal (crnu i bijelu boju), odnosno 16 – 240 za kroma kanal (boje). Iz navedenih podataka i informacija koje se navode na samom testnom uzorku, da bi se pravilno podesila razina bijele boje potrebno je podesiti kontrolu kontrasta tako da se razine od 230 do 234 mogu vidjeti, dok vrijednosti od 235 i više predstavljaju uniformnu bijelu boju – referentnu bijelu odnosno Reference White vrijednost kako se navodi na uzorku i koristi kao službeni termin.

Na broj pravokutnika koji se vide utječemo s kontrolom kontrasta i to po principu – što je vrijednost kontrasta veća to će niži broj biti osvijetljen, odnosno manje pravokutnika će na uzorku biti vidljivih, a što je vrijednost kontrasta manja to će razina bijele boje biti veća i više će pravokutnika biti vidljivo. Na slici dolje nalazi se slučaj kod kojeg je razina bijele boje previsoka i potrebno je povećati kontrast:

white-level-set-explain

Uzorak nakon što se kontrola kontrasta postavi prenisko

Ukoliko televizor bez obzira na podešavanje vrijednosti kontrasta i ostalih kontrola ne prikazuje vrijednost veću od 234, to znači da sam televizor ili komponenta koja šalje signal ima aktivnu blokadu (clipping), odnosno definiranu najvišu razinu bijele boje. U tom slučaju potrebno je povećati kontrast do razine kada se vrijednosti ispod 234 počnu pretapati u potpunu bjelinu, te nakon toga krenuti smanjivati ga dok se vrijednost 234 prvi puta ne uoči.

Za podešavanje razine bijele boje preporučuje se aktivirati raspon tako da se vide nijanse iznad razine referentne bijele boje, a navedena opcija se može pronaći iza različitih naziva na uređajima, primjerice “”Super White” ili “Level Expansion”.

Preporuka je kako se razinu treba podesiti i na neku od većih vrijednosti, posebice zbog toga što se na pojedine Blu-ray medije zapisuju razine bijele boje koje se nalaze iznad referentne vrijednosti od 235. Detalji koji se nalaze u tom segmentu mogu biti fine nijanse osunčanih oblaka ili snježnih planina, stoga ne predstavlja grešku ako se razina bijele boje postavi na neku od većih razina. Osim toga, moguće je da ćete po pokretanju testnog uzorka uočiti kako je razina bijele boje iznad vrijednosti 234 i kako se pale pravokutnici u rasponu od 240 – 250, te ih putem dostunih kontrola nećete moći ugasiti. Uz navedeno, a i činjenicu kako nam za podešavanje gamme treba određen manevarski prostor s kontrolom kontrasta, razinu bijele boje se može ostaviti i na nekoj od većih razina. Važno je samo da se na testnim uzorcima s finim gradacijama ne pojavljuju konture i nagli prijelazi, te da razina nije postavljena na razinu ispod vrijednosti 234.

Nakon što smo podesili razinu bijele boje putem gore spomenutog uzorka, preporuča se napraviti dodatnu provjeru vezanu za prikaz boja, odnosno kroma kanal, a koji se po Rec. 709 specifikaciji kreće u rasponu od 16 do 240. Testni uzorak se nalazi na AVS HD 709 testnom disku pod “Misc. Patterns”, a sastoji se od skale s primarnim bojama – crvenom, zelenom i plavom, a njihova razina se prikazuje na skali od 229 do 251. Vrijednost 235 je označena imenima boja i služi kao granica ispod koje bi se pravokutnici trebali vidjeti. Vrijednost s desne strane počevši od referentnih 235 se mogu pretapati, no obzirom da Rec. 709 standard navodi kako se kanali boja mogu nalaziti u rasponu od 16 pa do 240, nije naodmet postaviti da se pravokutnici vide i u tom rasponu. Može se dogoditi i da su razine različite za pojedine boje, tako crvena se može pretapati na vrijednosti 235, plava na 241, a zelena na 243. To ne treba zabrinjavati dokle god se sve vrijednosti pretapaju iznad vrijednosti 235.

color-clipping

AVS HD 709 uzorak za provjeru razina primarnih boja

Ukratko, ovo je uzorak za provjeru kako podešena vrijednost za razinu bijele boje utječe na razine pojedinih boja. Preporuka je podesiti najprije razinu bijele boje i zatim pogledati kako izgleda uzorak s primarnim bojama, te ukoliko je neka ispod razine 235, podesiti kontrolu kontrasta dok se situacija ne popravi. Ukoliko niti jedna od boja ne pokazuje pravokutnike čak ni na vrijednosti 229, tada je kontrast podešene previsoko i potrebno ga je smanjiti.

Na komercijalnom Spears and Munsil HD Benchmark Blu-ray mediju se također nalazi uzorak za provjeru razine bijele i primarnih boja, a koji je oblikovan tako da se na istom ekranu nalaze kvadrati različitih razina za sve četiri boje koje se trebaju promatrati. Ovaj uzorak je praktičniji je se odmah može vidjeti kako kontrola kontrasta utječe na pretapanja najvažnijih parametara slike.

sm_contrast_image

Spears and Munsil uzorak za provjeru pretapanja kod podešavanja kontrole kontrasta

 Iako kontrola kontrasta ne bi trebala utjecati na razinu crne boje, nije naodmet pokrenuti testni materijal za njeno ugađanje i vidjeti je li ostala pravilno podešena. Ponekad kontrole na televizoru nisu dovoljno precizno odvojene i mogu utjecati jedna na drugu, na što valja obratiti pažnju.

Zaključak

Podešavanje razine bijele boje, iako naizgled jednostavan, zahtjevan je proces jer utječe na niz parametara slike od kojih dio nije moguće precizno razlučiti vlastitim očima nego je potrebno koristiti specijaliziranu opremu. Ipak, putem besplatnih testnih materijala i malo truda moguće je provjeriti na kojoj razini se nalazi bijela boja i ukoliko je ispod referentne vrijednosti, uz pomoć kontrole kontrasta ju prilagoditi. Pravilno podešena razina bijele boje zajedno s pravilnom gammom i razinama boja (kroma kanalom) osigurati će pravilno nijansiranje i otkrivanje finih detalja koje nam proizvođači sadržaja nude na modernim Blu-ray medijima.

white-material

FPD Benchmark White Image test

Izvori: AVS HD 709 tema na AVSForums, DisplayMate i Spears and Munsil

Usluga kalibracije

Zainteresirani ste za kalibraciju Vašeg televizora? Provjerite više detalja na ovom linku >>

Revizije članka:

Verzija 1.0 (03.05.2012.) – originalna objava

Adsense

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Back to top button
Close

Adblock Detected

Molimo podržite naš rad tako da onemogućite blokiranje oglasa na ovoj stranici - hvala! Please support our work by disabling Adblock in your browser - thank you!