HDTV i 3DTV kalibracija: Podešavanje razine crne boje (kontrola svjetline – brightness)

vodic-kalibracija-black-level

Napisao: Darko Hlušička

U uvodnom dijelu o kalibraciji smo predstavili osnovne parametre za podešavanje slike i opisali kako utječu na kvalitetu prikaza. Svaki od njih ima svoju važnost i pravilno kalibriran televizor je onaj kod kojeg su sve raspoložive kontrole balansirane tako da krajnji rezultat bude precizna slika najbliža originalnom zapisu. Kod digitalnih zaslona osnovne postavke uključuju kontrole za razinu crne boje odnosno svjetlinu (kontrola svjetline, eng. brightness), za razinu bijele boje (kontrola kontrasta, eng. contrast), za boju (color, tint), te na kraju za oštrinu prikaza (sharpness).

Proces kalibracije, bez obzira radio se s mjernim uređajima ili bez njih, započinje podešavanjem  kontrole svjetline, a kojom se podešava razina crne boje na ekranu. Ako je svjetlina podešena prenisko, detalji u tamnim područjima će biti izgubljeni, odnosno pretopiti će se s razinom crne koju televizor smatra referentnom (eng. black-level clipping). S druge strane, ukoliko se svjetlina podesi previsoko, detalji u tamnim regijama će biti previše istaknuti, a slika će djelovati isprano, bez prave dubine. Samim time je jasno da podešavanje svjetline bitno utječe na parametre slike koju gledamo i samim time ova kontrola pripada jednoj od najvažnijih u procesu kalibracije. Srećom, jednom kada se usvoji njen način rada, njeno podešavanje je brzo i jednostavno, a što ćemo objasniti u nastavku.

brightness-comparison

Kao i za sve ostale kontrole, tako se i za podešavanje svjetline jasno može postaviti pitanje zašto se u tvornici ne podesi pravilno i zbog čega ju je potrebno naknadno podešavati. Nije li točno definirana razina crne boje koju digitalni zasloni i njihovi procesori uzimaju kao referentnu vrijednost? Ova pitanja naravno možemo proširiti i na sve ostale parametre slike, primjerice i na previsoke razine svjetline koji nisu odgovarajući za kućne uvjete, posebno u mračnijem ambijentu, te također za prikaz boja koji isto tako treba pratiti standardne vrijednosti po kojima se kreiraju sadržaji. Odgovori na ova pitanja su jasni – proizvođači televizora se međusobno natječu u trgovinama gdje je obično prisutno snažno osvjetljenje, radi čega prilagođavaju parametre slike da se njihovi modeli istaknu u takvim uvjetima. Podešavati sliku da bude što bliže referentnim vrijednostima u takvim uvjetima većini kupaca neće istaknuti televizor kao posebno dobar, iako bi takve iste karakteristike u kućnim uvjetima pružile mnogo bolje iskustvo gledanja. Konkretno govoreći, postavljanje razine crne boje tako da bude u skladu s referentnim vrijednostima standarda osigurava to da se tamnije regije neće dovoljno dobro istaknuti, te da će dio detalja tj. informacija izostati. Radi toga proizvođači povećavaju razinu crne boje kako bi detalji ostali vidljivi i pri jako osvjetljenju, što treba uzeti u obzir prilikom gledanja modela u trgovinama.

Dobra je vijest kako se svjetlina može lako podesiti jednom kada korisnik TV instalira u vlastiti ambijent. Važno je napomenuti da, ukoliko ste kupili izložbeni model, svakako provjerite je li model u tzv. Shop ili Trgovina predlošku, te da u tom slučaju napravite vraćanje na tvorničke postavke (factory settings, plug and play, reinstall TV nazivaju se opcije ovisno o proizvođaču). Da je televizor u tvorničkom predlošku možete uočiti ukoliko se svaki puta vraća u dinamičan (Dynamic) predložak nakon što ga upalite ili ugasite, odnosno ukoliko se demonstracije ugrađenih tehnologija automatski aktiviraju.

Kako bismo mogli podesiti vrijednost razine crne boje, najprije je potrebno razumjeti koji je raspon digitalnih vrijednosti signala postoji u video materijalima. Na slici dolje nalazi se skala sive boje preuzeta s AVS HD 709 testnog diska.

grayscale-steps-pattern

Slika prikazuje grayscale skalu, odnosno skalu nijansi sive boje, a koju smo pojasnili u uvodnom članku. Skala prikazuje raspon vrijednost od potpuno crne, pa sve do potpuno bijele boje. Na skali možete vidjeti da su pojedini pravokutnici označeni riječima “Reference black” i “Reference white”, te da su nešto veće širine od ostalih u nizu.  Označeni pravokutnici predstavljaju raspon unutar kojih se svi video materijali kreiraju, a u digitalnom videu s 8-bitnim vrijednostima, vrijednost za referentnu crnu je 16, dok je vrijednost za referentnu bijelu 235. Koristi se, dakle, dio od cijelog raspona, a koji se kreće od 0 – 255, a koristi se u cijelosti kod računala čije grafičke kartice isporučuju signal takvog raspona. Kod videa vrijednosti ispod 16 se nazivaju “blacker than black”  ili “below black” (0-15), a iznad 235 “whiter than white” ili “above white” (236 – 255). Valja napomenuti kako se vrijednosti 0 i 255 ne koriste u digitalnom videu za informacije o slici – u njima se prenose posebni signalni kodovi.

Cilj kalibracije je podesiti da se sve vrijednosti ispod i uključujući 16 ne vide na ekranu, te da je vrijednost 17 prva vrijednost koja će biti vidljiva. Testni uzorak koji je prikazan niže, a koji se nalazi na besplatnom AVS HD 709 testnom disku koristi se za podešavanje razine crne boje, a važno je napomenuti kako ga je potrebno gledati u zamračenom prostoru i nakon što se oči priviknu na tamu kako bi se mogle uočiti fine nijanse u vrijednostima koje se aktiviraju.

black-clipping-pattern

Na slici gore preciznije je prikazan raspon vrijednosti od 2 do 25, s označenom vrijednosti 16 kao referentnom crnom bojom. Na AVS HD 709 testnom disku pravokutnici se pale i gase kako bi se jasnije moglo uočiti na kojoj se najmanjoj vrijednosti prikazuju informacije, te ispod koje zaslon ne prikazuje informacije.  Putem kontrole za svjetlinu (eng. brightness) podešava se točka u kojoj će vrijednost 17 i sve iznad nje biti vidljive, dok će vrijednost 16 i sve one ispod biti stopljene s crnom pozadinom.

Na slici dolje je prikazana situacija kod koje je svjetlina podešena prenisko, pa se tek oko vrijednosti 22 mogu uočiti prve informacije. U tom je slučaju potrebno povećati svjetlinu dok prvi uočljivi pravokutnik nije vrijednost 17.

S druge strane, ukoliko je svjetlina podešena puno previsoko, mogu se vidjeti informacije i na vrijednostima ispod 16. U tom je slučaju potrebno smanjiti svjetlinu sve dok 17 ne postane prva vidljiva informacija. Ukoliko je kontrola za svjetlinu gruba, moguće je da će jedan pomak lijevo ili desno učiniti vidljivima ili nevidljivima više od jedne vrijednosti. U tom slučaju vrijednost podesite tako da se blago vidi i vrijednost 16, te da vrijednost 15 i sve niže budu nevidljive.

black-clipping-increase-brightness

Postoje televizori i linijski uređaji koji ne šalju vrijednosti ispod vrijednosti 16, što možete lako provjeriti tako da povećate kontrolu svjetline na najveću vrijednost – ukoliko ni tada vrijednosti ispod 16 neće biti vidljive tada vaša oprema ne šalje “blacker than black” signale. Putem kontrola na uređajima možete provjeriti postoji li opcija za njihovo puštanje (kontrola se može zvati signal range i imati opcije  full i limited). Ukoliko takva opcija nije dostupna, razina crne boje se također može podesiti – potrebno je smanjiti vrijednost svjetline sve dok vrijednosti 17 i više neće biti vidljive, te nakon toga ju povećavati sve dok se prve informacije ne uoče na vrijednosti 17.

Ono što ste vjerojatno uočili jest da je navedeni testni uzorak gotovo u cijelosti crne boje, što znači da bi se kod gledanja uobičajenih materijala vrijednosti mogle razlikovati od podešenih. Kako biste to provjerili, na AVS HD 709 testnom disku se nalazi uzorak imena APL Clipping, a koji  posjeduje bijele regije kako bi se moglo provjeriti hoće li razina crne boje biti jednaka i kada se na ekranu nalaze dodatne informacije. APL je skraćenica od Average Picture Level i koristi se kod kalibracije kako bi se saznalo mijenjaju li se vrijednosti crne boje i svjetline ovisno o sadržaju na ekranu.

calibrate-apl-black-level

Pravila kod ovog uzorka vrijede kao i kod gore spomenutog – pravokutnik “Reference Black” treba biti prvi bez informacije, baš kao i svi manje vrijednosti (na ovom uzorku do vrijednosti 4). Ukoliko televizor ne može zadržati jednaku razini crne boje na oba uzorka, tada je potrebno pronaći kompromisno rješenje kako bi se smanjila razlika između idealne razine crne boje za tamne i svijetle kadrove. Sva podešavanja se i dalje vrše putem kontrole svjetline (eng. brightness).

Kontrola svjetline – gdje se nalazi u izbornicima?

Kontrola svjetline se može pronaći na svim modernim televizorima i monitorima, obično se nalazi u opcija za podešavanje slike i nudi raspon od 0 do 100.  Toplo preporučujemo da podešavanje izvršite u Cinema / Kino / THX / Professional predlošku jer takvi obično imaju sliku najveće preciznosti već tvornički podešene, što je najbolji preduvjet za daljnje korake u kalibraciji.

brightness-controls on different TVs

Kontrola pozadinskog osvjetljenja, backlight brightness, je li ista kao i kontrola za svjetlinu (brightness)?

Kontrola kojom se podešava razina crne boje koju će procesor smatrati najnižom na modernim televizora se naziva brightness, odnosno svjetlina. Kod pojedinih LCD televizora može se pronaći kontrola za intenzitet pozadinskog osvjetljenja, a koja se često naziva “Backlight” ili “Backlight brightness“. To je kontrola koja originalno pripada LCD tehnologiji kod koje se mora koristiti pozadinsko osvjetljenje obzirom da sâm LCD panel ne može emitirati svjetlost (za razliku od plazme ili OLED-a). Podešavanjem te kontrole korisnik mijenja ukupnu količinu svjetlosti koja će prolaziti kroz LCD panel i na taj način regulirati koliko će slika biti svjetla ili tamna na svim razinama, od vrijednosti potpuno crne pa do najsjajnije bijele. Drugim riječima, ukoliko korisnik želi postići nisku vrijednost crne boje, smanjiti će vrijednost pozadinskog osvjetljenja, no samim time i ukupnu razinu osvjetljenja, tako da će prikaz biti zagasitiji. S druge strane, povećavanjem pozadinskog osvjetljenja će narasti vrijednost crne boje, no isto tako će i najveća vrijednost svjetline biti veća pa će slika biti intenzivnija i jasnija u uvjetima jakog ambijentalnog osvjetljenja.

Važno je ne pomiješati pojmove razine i vrijednosti bijele, odnosno crne boje. Vrijednost predstavlja numerički parametar s mjernom jedinicom (cd/m2 – kandeli po metru kvadratnom, fL – Foot-Lamberti itd.) i na njega se odnosimo kada govorimo o najnižoj izmjerenoj vrijednosti crne boje kod televizora i monitora, najvećoj svjetlini itd. Razina se odnosi na podešavanje video procesora kako bi znao referentne vrijednosti za crnu i bijelu boju, te propuštao samo informacije između te dvije vrijednosti (npr. 16-235 kako je spomenuto u članku).

Kod Samsungovih plazma postoji i kontrola imena Cell Light. Ova kontrola, za razliku od kontrole svjetline definira maksimalnu vrijednost svjetline i gornjeg spektra, a da pritom ne utječe na razinu crne boje. Drugim riječima, ovom kontrolom se povećava raspon između najtamnije i najsvjetlije točke na ekranu, što znači da povećava kontrast slike.

Primjer:

Način na koji se mijenja vrijednost crne i bijele boje, te ukupni kontrasta (vrijednost bijele boje podijeljen s vrijednošću crne boje), pokazan je na primjeru u tablici dolje.

KALIBRIRANO:
BC 10 BR 47
BC 20 BR 47 BC 0 BR 47 BC 10 BR 100 BC 10 BR 0
Vrijednost crne boje [cd/m2] 0.033 0.046 0.014 7.50 0.024
Vrijednost bijele boje [cd/m2] 145.5 257.3 28.3 195.3 57.1
Kontrast 4415:1 5624:1 2029:1 26:1 2396:1
BC = Backlight, pozadinsko osvjetljenje (0-20)
BR = Brightness, kontrola razine crne boje (0-100)
Napomena: Contrast, kontrola razine bijele boje je konstantna

U tablici gore jasno su vidljivi ekstremni slučajevi kod kojih su vrijednosti za intenzitet pozadinskog osvjetljenja i razinu crne boje pomaknuti u krajnje vrijednosti. Rezultati u prvom stupcu pokazuju kalibrirano stanje, razine crne boje od 0.033 cd/m2 i svjetline od 145.5 cd/m2. Povećanjem intenziteta pozadinskog osvjetljenja porasla je vrijednost crne boje ali i ukupne svjetline, a u slučaju kada se intenzitet smanji na najnižu razinu, obje vrijednosti značajno padnu. U slučaju kada je intenzitet pozadinskog osvjetljenja konstantan, a kontrola za svjetlinu se povećava, odnosno smanjuje, značajno raste vrijednost crne boje, te u manjem obimu vrijednost bijele boje, a obje vrijednosti se smanjuju slično kada se kontrola svjetline maksimalno smanji. Ovo potvrđuje gore napisane izjave kako kontrolom svjetline se mijenja razina i vrijednost crne boje, no također u određenoj mjeri i vrijednost i razina bijele boje. Kontrolom pozadinskog osvjetljenja se mijenja intenzitet pozadinskog osvjetljenja na svim razinama – od vrijednosti crne pa do vrijednosti bijele boje, uz nepromijenjene razine crne i bijele boje.

Testni uzorci – gdje ih kupiti / preuzeti

U ovom članku smo pokazali kako se razina crne boje može podesiti putem AVS HD 709 testnog diska, a koji je moguće besplatno preuzeti i pokrenuti na širokom rasponu Blu-ray reproduktora. Ukoliko kao izvor multimedije koristite media centar poput Popcorn Houra, Mede8era ili Tvixa, moguće je preuzeti ISO datoteku i kopirati ju na USB memoriju i pokrenuti u uređaju, odnosno preuzeti MP4 datoteke koje sadrže sve testove koje se nalaze na originalnoj ISO datoteci. Navedena datoteka se može snimiti na prazan DVD medij (jednoslojan, 4.7 GB) i pokretati u Blu-ray reproduktorima.

hdtv-test-blu-ray-discs

Osim AVS HD 709 testnog diska, postoji niz drugih diskova, što besplatnih što komercijalnih, a koji nude uzorke kojima se također po istom principu može podesiti razina crne boje.

 Zaključak

Podešavanje svjetline, odnosno razine crne boje vrlo je jednostavna radnja koja se uz odgovarajući testni uzorak može uspješno podesiti i bez specijalizirane opreme.  Iako nije uvijek slučaj, jednom pravilno podešena, razina crne boje ostaje konstantna i nakon ostalih podešavanja – kontrast je jedna od njih, a nju ćemo pobliže pojasniti u idućem članku.

Izvori: AVS HD 709 tema na AVSForums, DisplayMate i Spears and Munsil

Usluga kalibracije

Zainteresirani ste za kalibraciju Vašeg televizora? Provjerite više detalja na ovom linku >>

Revizije članka:

Verzija 1.0 (10.03.2012.) – originalna objava

Verzija 1.1 (13.03.2012.) – dodani detalji o kontrolama pozadinskog osvjetljenja kod LCD-a i plazmi

Adsense

15 komentara

 1. Kao što sam i prije komentirao odlično štivo u svrhu edukacije nevjernih toma kalibracija da ili ne pa,naravno DA.Uzmimo za primjer auto koji vozite a nepravilno radi i troši jasno da ae te ga odvesti u servis da obave reglažu motora.
  pozdrav autoru.

 2. Nije mi jasno odakle ste ovo prepisali? Citiram:”Podešavanje svjetline, odnosno razine crne boje vrlo je jednostavna radnja koja se uz odgovarajuai testni uzorak može uspješno podesiti i bez specijalizirane opreme”

  Mislim da bi ste trebali jos vise se udubiti u problematiku jer ovo sto ste napisali jednostavno nije tocno.

  1. Poštovanje Josip. Što se potrebe za dodatnim objašnjenje tiče, tu se slažem i s time u pogledu sam dodao još jednu sekciju u kojoj je objašnjeno kako kontrola pozadinskog osvjetljenja, a kako kontrola za svjetlinu utječu na parametre slike.
   Niti jedan dio teksta nije prepisan, vea su na kraju spomenute reference koje se bave istim temama, a koje su na engleskom govornom području u nizu primjera vrlo detaljno pokrivene.
   To što navodite da informacije nisu točne, molim da objasnite na što točno mislite i što je po Vama ispravno?

 3. Pozdrav.Kome u Osijeku dati da vam se napravi full kalibracija”editor choice”projektora?
  Čitao sam iskustva nekih korisnika da su apsolutno oduševljeni rezultatima iako njihov projektor ima odlične karakteristike bez kalibracije u thx modu ili cinema 1 ili color 1 modu.Obzirom da sam više puta kupovao projektor a nikada niti jedan nisam dao kalibrirati
  zanima me što sam propustio jer mislim da imam prilično istrenirano oko pa vidim nešto što prijatelji ne vide ili vide tek kad im ukažem na to jasno,npr “duga efekt” kod dlp
  projektora sa manje brzinskim color kotačičem ili sl.iako to nema nikakve veze sa kalibracijom.
  Uostalom lik kaže da kada kalibrira dotičan projektor napravi 2 moda,od kojih je jedan normalan a drugi bright.Jedino što je čovjek iz Amerike i sa putnim troškovima(unutar države ili sl.) uzima nešto manje od 400 USD,s tim da kalibracija traje 6-7 sati sa Calmann-om.Hvala.

 4. Najpre pozdrav do tebe Darko za ove vrlo “strucne”tekstove o podesavanje slike.Ali ipak ja kao laik za tehniku,kad sam resio da smenim obicni TV sa LCD,dugo sam razmisljao kao prvo koju MARKU da izaberem,pa koliki kontrast,pa dali samo lcd ili LED pa pitaj one koji vec imaju LCD,da na kraju kad sam resio da kupim u trgovini svi LCD TV lepo naredene i svi DOBRI da na kraju ipak se odlucim za LG42LD565-ZC.modelu.E kad sam ga donio kuci opet problem kako da ga priklucim i podesim bas kako ti objasnjavas u tvoje vrlo dobre tekstove i da ti kazem SAMO sam LCD priklucio na DVB-T resiveru onako kako je fabricki podeseno t.e.onako kako sam ga kupio i da znas da mi je slika ja bi rekao odlicna,samo kada pustim u pocetku LCD na ekranu uvek se pojavi NIJE PROGRAMIRAN valjda nije napravljeno automatsko podesavanje.PUNO POZDRAVA od MAKEDONIJA i samo produzite da nas educirate sa vasim tekstovima.ZORAN_Skopje

  1. Pozdrav Zorane,

   Hvala na riječima podrške, drago mi je da ste pronašli korisnih informacija na ovoj stranici. Sjajno da ste zadovoljni kvalitetom slike, a što se tiče poruke da nije TV programiram, moguće da je zbog toga što nije instalacijska procedura do kraja završena – svakako ju odradite tako da možete bežbrižno nastaviti gledati novi LCD TV.

 5. Pozdrav Darko od Zoran i sada bih hteo ako moze da nesto napises i za DVB-T priemnika jer bas me zanimaju nekoliko stvari OVAKO-Kod nas u Makedonja vec nekoliko TV stanica emitiraju DIGITALNI signali.Konretno kod nas DIGITALNE signale ;emitiraju; se preko DVB-T resivera koi jedan radi samo preko INTERNET a moj samo preko ANTENA-sobna ili vanjska.Problem je sto nas operator nema jos HD priemnik pa da osetim na moj LCD sta znaci HD slika,iako znam da HD tehnologija ima i do 6 puta vise detalja nego li standarna televizija.Znaci TV
  kanale emitiraju se preko DIGITALNA TERESTRIJALNA TV-DTT.Inace priemnik je francuska marka SAGEM-ITAD83SD MPEG2-MPEG4.Slika i ovako je dobra no DARKO,ipak ako mozes da pises sta je bolje DVB_T resivera koi rade preko INTERNET ili DVB T priemnika preko ANTENA t.e.preko zemaljski predavatel.PUNO Pzdrava-ZORAN-Skopje

  1. Pozdrav Zorane,

   Internet televizija može biti kvalitete kao i ona koja se emitira putem zemaljskih odašiljača, no nije rijetkost da operateri ograniče količinu podataka za pojedine kanale kako bi ih mogli više “progurati”, što se manifestira kroz veći broj digitalnih nesavršenosti u slici (blokovi, mosquito efekt itd.). Osim toga, internet televizija nije onako pouzdana kao što je ona preko odašiljača, no naravno uvijek postoje iznimke. Osobno gledam zemaljsko emitiranje.

  1. Pozdrav,

   Kalibracija je kalibracija i ona se pravilno izvodi jedino na konkretnom televizoru. Drugo je kopiranje postavki koje smo mi ili netko dobili nakon analize, no tu ne postoji nikakvo jamstvo da ćete i vi na vašem modelu dobiti jednako dobru sliku. Naprotiv, slika može biti još gora. Sve postavke nakon kalibracije možete pronaći na našem forumu nakon što se registrirate i prijavite.

 6. Poštovanje.
  Moje pitanje je, dali je moguće izvršiti podešavanje na osnovu toga što ću kopirati navedene “fotografije” na USB i reprodukovati ih na svom LED TV, i na osnovu njih izvršiti podešavanje.
  Hvala

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Back to top button
Close

Adblock Detected

Molimo podržite naš rad tako da onemogućite blokiranje oglasa na ovoj stranici - hvala! Please support our work by disabling Adblock in your browser - thank you!